AEGEE Nedir?

luxembourg11

 

 

AEGEE Nedir?

Türkçe okunuşu “aeje” olan AEGEE, Fransızca açılımı “Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe” olan kelimelerin kısaltmasını simgeler. İngilizcesi “European Students’ Forum” Türkçesi, ”Avrupa Öğrencileri Genel Forumu”dur.

AEGEE, (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe – Avrupa Öğrencileri Genel Forumu) 1985’te Paris’te “Grandes Ecoles”e mensup bir grup öğrenci tarafından kurulmuştur.

Temel fikri o dönemlerde oldukça gündemde olan “Avrupa” kimliğini ve kavramını Avrupalı gençler arasında tartışmaya açmak, bunu yapılacak uluslararası etkinliklerle yaşayarak oluşturmaktır.

Başlangıçta sadece o zamanki adıyla Avrupa Topluluğu (AT) ülkelerine açık olan AEGEE, Avrupa’nın sadece AT ile sınırlanamayacağı görüşünün etkisiyle diğer ülkelere de yayılmış, Sovyet Bloğu’nun çökmesinin hemen ardından da Doğu Avrupa ve Balkanlar’da üye kazanmaya başlamıştır.

AEGEE, bugünse Avrupa’nın yaklaşık 209 üniversite şehrinde, 13.000’den fazla üyeye sahip kâr amacı gütmeyen, ekonomik ve politik olarak bağımsız, uluslararası bir gençlik örgütüdür. Sadece öğrencilere değil genç profesyonellere de açık olan AEGEE, “Yarının Avrupası”nı oluştururken farklı kültür, anlayış ve bakış açılarına sahip bireylere, birbirlerini tanıma fırsatı vermekte, önyargıların kaldırılması, karşılıklı güven, anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesine çalışmaktadır. AEGEE’nin dört temel çalışma alanı vardır. Bunlar;

  • Barış ve İstikrar
  • Yüksek Öğrenim
  • Aktif Vatandaşlık
  • Kültürel Değişim

Ulusal temelde değil, şehir bazında organize olan AEGEE bu özelliği sayesinde daha esnek, daha özgür bir yapıya sahip olmuştur. Başlangıçta Avrupa Birliği ülkelerinde yayılan ve AB ile sıkı ilişkileri olan AEGEE, önce EFTA ülkelerinde ardından da eski doğu bloğu ülkelerinin yeniden yapılanmasıyla birlikte bu bölgede de yoğun bir şekilde yapılanmıştır. Bu süreçte, tüm Avrupa ülkelerinin yer aldığı Avrupa Konseyi ile ilişkileri daha da yoğunlaşmıştır. AEGEE, Mart 1994’te Avrupa Konseyi’nce tanınmış 450 civarına sivil toplum kuruluşu (STK) içinden ortak çalışmalar yapmak üzere altı yıl için seçilen 25 sivil toplum kuruluşu arasında yer almıştır.

Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi ve UNESCO’da temsil edilen en büyük öğrenci oluşumudur. Eski Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jacques Santer, Avrupa Parlamentosu Eski Başkanı Rita Süssmuth, Avrupa Parlamentosu Eski Başkanı Egon Klepsh, Avrupa Rektörleri Konferansı Eski Başkanı Dr.Joseph Bricall, Nobel Barış Ödülü sahibi SSCB Devlet Eski Başkanı Michael Gorbaçov, Avrupa Rektörler Konferansı Başkanı Kenneth J.Edwards, Polonya Eski Dışişleri Bakanı OSCE Eski Başkanı Bronislaw Geremek, Macaristan Eski Devlet Başkanı Arpad Göncz, Çek Cumhuriyeti Devlet Başkanı Vaclav Havel, Avrupa Üniversiteleri Derneği Başkanı Eric Froment, Avrupa Konseyi Eski Genel Sekreteri Daniel Tarschys, Eski Avrupa Konseyi Sekreteri/Avrupa Parlamento Üyesi Catherine Lalumiére, AEGEE’nin Avrupa çapındaki hamileri arasında yer almaktadır.

Biz, AEGEE üyeleri, Avrupa gençliğinin, kıtanın geleceğini oluşturacağı bilinciyle kendimize birtakım misyonlar edinmişizdir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Barış yolunda bütün engelleri, düşmanlıkları, sonradan yaratılmış bölünmeleri ve zorla varsayılan farklılıkları aşmış bir Avrupa oluşturmak,
  • Avrupa kültür ve uygarlıklarının anlaşılması ve tanımlanması için çalışmak ve öğrenci hareketliliği ile birlikte Avrupa anlayışını gençler arasında yaygınlaştırmak,
  • Bölgesel özelliklere ve kültürel farklılıklara saygı gösteren, bunların Avrupa üst kimliğiyle bir sentezini oluşturmak,
  • Özgürlük, demokrasi, insan hakları, tolerans ve hukukun üstünlüğü gibi kavramların daha uygulanabilir olabilmesi için çalışmak,
  • Eğitimin temel bir hak olduğu anlayışını yerleştirmek ve bundan herkesin yararlanabilmesi için çaba göstermek,
  • Avrupa’nın bugününe ve geleceğine şekil verirken Avrupa dışı kültürleri de tanımak ve desteklemek, onların da güvenliğine ve mutluluğuna katkıda bulunan açık bir Avrupa yaratmak,

Refahın sağlanması yolunda yaratıcılığın ve gelişmenin desteklenmesi, çevrenin korunması ve dünyanın yoksun uluslarına yardım edilmesi yönünde çaba sarf etmektir.

No Comments

Leave a Reply