AEGEE Tarihi

AEGEE, 2000 yıl önce demokrasinin ilk ortaya çıktığı Ege Denizi’nden aldığı ‘EGEE’ adı ile 16 Nisan 1985’te Paris’te kuruldu. Fransız bir şirketle yaşanan isim probleminden sonra 1985’te ‘EGEE’ ismi ‘AEGEE’ olarak değiştirildi.

EGEE ilk kurulduğunda Franck Bioncheri ve genç öğrenciler tarafından yönlendirilen bir kongreydi. EGEE 1 kongresi Paris’te beş büyük ekol işbirliğinde düzenlendikten sonra EGEE genç Avrupalılar için bir platform olarak kongreden bir kuruluşa dönüştürüldü.

İlk yıllarında AEGEE dış ilişkilerinde Avrupa Toplulukları ile ilgilendi. Kapılarını tüm kıtaya açana kadar Erasmus projesi ve Tempus projesinin yerleşimiyle ilgilendi. Doğu ve Orta Avrupa’da olan büyük değişiklerle birlikte AEGEE’ de, kendini belli Avrupa Topluluğu ülkeleriyle sınırlandırma ya da kendisini tüm Avrupa’ya açma konusunda ciddi bir fikir çatışması oldu.

East-West Working Group ve Comite Directeur the ‘Quo Vadis’ ekibi tarafından alınan karar EFTA’in de katılımı ve tüm Avrupa’ya doğru bir büyüme olması yönündeydi. AEGEE yönetim kurulu 1996’da Avrupa Kurumları’na daha yakın olmak için Brüksel’e taşındı.

1996’da ‘Find Your Way’ projesi AEGEE tarihinin en büyük projelerinden biri oldu. Bu proje 800 Orta ve Doğu Avrupalı öğrencilerin demokratik deneyimlerini geliştirmek ve toplumlarındaki sorunlar konusundaki farkındalıklarını artırmak için genç NGOların liderleri tarafından yürütüldü. 1997′ de ‘Europe ve Euro’ projesi yeni Avrupa para birimi konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan bir diğer önemli proje oldu. 2000-2002 yıllarında büyüyen Avrupa Birliği için yeni bir eğitim programı tasarısına destek çıkan Education for Democracy, Eureco başarıyla yürütüldü.

Main Fields of Action ve Strategic Plan bir bütün olarak AEGEE-Europe’un gelişmesi ve çalışması ve AEGEE etkinliklerinin başlıca odağı olarak tanımlanan yeni araçlar şeklinde sunuldu. 2004’te 240 AEGEE yerel şubeleri 125 konferans ve seminer ve 99 Yaz Üniversitesi düzenledi. 2005’te AEGEE Praha’da düzenlenen gelmiş geçmiş en büyük Gala etkinliğini yaptı.

2007’de Environmental Working Group yeniden aktif olmaya başladı ve büyük bir proje gerçekleştirdi. ‘Sustaining our Future’ 2008 ve 2009 döneminde Flagship Project olarak seçildi. AEGEE’nin vazgeçilmez faaliyet alanlarından biri de Active Citizenship’tir.

2008’de Oviedo’daki European School 2 2010 da Avrupa Şarlman Gençlik Ödülü’nü kazandıran ‘Yourope needs YOU’ projesinin başlayacağını belirtmişti. 2010’da ise bir adım daha atılarak ve Avrupa sınırlarının ötesine geçilerek Beyond-Europe Perspective’s Tomorrow’s World düzenlendi. Bu proje Avrupa içinde ve dışında genç insanların yüzleştikleri evrensel sorunları çözmesine olanak sağlayacak biri Hindistan’a ve bir diğeri de Güney Afrika’ya olan Durum İnceleme Gezilerini kapsamaktaydı.

2009-2012 de ‘Where Does Europe End’ projesi genç Avrupalı bireylerin zihinlerindeki Avrupa resmini görselleştirmeyi, Avrupa Birliği ve kıtası hakkında tartışmayı amaçladı. Günümüz dünyasında, devam projeleriyle AEGEE gençlerin yüzleştiği problemlerle ilgili faaliyetlerini sürdürmektedir.

No Comments

Leave a Reply