AEGEE Yapısı

Yürütme Kurulu(Comite Directeur-CD):

Kısaca CD olarak da bilinen AEGEE-Avrupa yönetim kurulu Brüksel’de bulunur ve çalışmalarını buradan sürdürür. AEGEE-Avrupa’nın genel kurulunda bir yıllığına çalışmak üzere seçilen ve kendi içinde görev dağılımı yapan CD, 7 üyeden oluşur ve en fazla 3 üyenin ayni ülkeden gelmesi ve CD’de en az 4 milliyet olması gerekir. Böylece belli ülkelerin çoğunluğu engellenir.

Çalışma Grupları(Working Groups-WG):

Hem Avrupa çapında hem de Antenna bazında örgütlenebilen yapılardır. AEGEE ‘nin tematik altyapısını hazırlar, çeşitli konularda fikir yürütmek, tartışma açmak, araştırma yapmak amacıyla çalışırlar. Çalışma grupları Avrupa çapında sözcüleri, antenna çapında ise koordinatörleri tarafından temsil edilirler.

AEGEE Çalışma Grupları

AEGEE – Akademi

Kültür Çalışma Grubu

Eğitim Çalışma Grubu

Çevre Çalışma Grubu

İnsan Hakları Çalışma Grubu

Uluslar arası Politikalar Çalışma Grubu

Spor Çalışma Grubu

Vizesiz Seyahat Hakkı Çalışma Grubu

Lisan Çalışma Grubu

Komisyonlar ve Komiteler(Comissions and Commitees):

Komisyonlar ve Komiteler AEGEE içinde destekleyici bir role sahiptir: Komiteler çalışan gruplarla niteliklerini paylaşır ancak AEGEE’ nin faaliyetlerine direkt olarak katkısı yerine,komiteler onlara;görevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyulan hizmet,bilgi,alt yapı ve materyaller sağlayan diğer kurumlara yardım ederler. CD’nin destekleyici kadrosu olarak çalışan komisyonlar ise alanlara ayrılarak sorumlu oldukları konuda AEGEE ‘nin genel isleyişini denetlerler yada çalışmalara destek olurlar.

.

AEGEE’s Commissions

Denetleme Komisyonu(Audit Commission-Audit)
Adli Komisyonu (Juridical Commission-jc)?????????
Arabulucu Komisyon (Mediation Commission-MedCOM)????
Ağ Komisyonu (Network Commission-netcom)

AEGEE’s Committees

Aktivite Ajandası Koordinasyon Komitesi(Action Agenda Coordination Committee-ACT)
Ortaklık Komitesi(Corporate Relations Committee-CRC)
Etkinlik Komitesi(Events Committe-EvC)
İnsan Hakları Komitesi(Human Resources Committee-HRC)
Bilgi Teknolojileri Komitesi(Information Technology Committee-ITC)
Halkla İlişkiler Komitesi(Public Relations Committee-PRC)

 

Avrupa Projeleri(European Projects)

AEGEE’nin en önemli amaçlarından biri de; yaratıcılığa adanan projelerle tartışma, konular arasında bağlantı kurma ve bunları yayınlama olanağını daha kolay sağlamaktır.

 

Yaz Üniversitesi(Summer University-SU)
Doğuya İlişkin Ortaklık Projesi(Eastern Partnership Project-EaP)
Gençlik için Sağlık(Health4Youth-H4Y)
Europe in Exchange(EiE)
Genç İşsizliği(Youth unEmployment-YuE)
Yüksek Öğrenim Günleri(Higher Education Days-HED)
YOUrope needs YOU!(YNY)
EuroArab(EA)

Y VOTE(Y VOTE 2014)

Lokaller(Antenna):

Şehirsel bazda örgütlenen ve “antenna” adı verilen bu yerel birimler AEGEE ‘nin temel yapısını oluşturur. Bu yerel birimler AEGEE temel prensiplerine yönelik her türlü çalışmayı özgürce sergiler. Bu sayede antennalar yaratıcı ne dinamik çalışmalar yapma imkanı bulurlar. Her antenna yerel etkinliklerin yanında yılda en az bir tane uluslararası etkinlik düzenler. Şu anda Moskova’dan Ankara’ya, Roma’dan Valetta’ya, Barselona’dan Amsterdam’a kadar  yaklaşık 200 antenna bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi için: www.aegee.org

 

No Comments

Leave a Reply