Halkla İlişkiler Takımı

 

AEGEE-İzmir’in etkinliklerinin ve çalışma gruplarının yerel \ uluslararası platformda  tanıtımını sağlar. Tanıtım için gerekli olan materyallerin hedef kitleye göre belirlenmesinden ve temininden sorumludur.

Diğer AEGEE Lokalleri, dernekler , sosyal toplum kuruluşları , destekçiler ve potansiyel destekçilerle ilişkileri yürütür.

No Comments

Leave a Reply